• TGK (Türk Gıda Kodeksi) Yönetmelik Linki
 • TGK Baharat Tebliği Linki
 • TGK Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Linki
 • TGK Bulaşanlar Tebliği Listesi Linki
 • TGK Katkı Maddeleri Tebliği Listesi Linki
 • TGK Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği
 • TGK Gıda İe Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği Linki
 • TGK Etiketleme  Ve Tüketicileri Bilinçlendirme Tebliği
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Linki
 • İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Linki
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği Linki
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Linki
 • Gıda İhracat Düzenlemeleri
 • http://tempuri.org?link=new